Posiadamy własny plac manewrowy przystosowany do prowadzenia zajęć przygotowujących do egzaminu w zakresie KAT. A, B, C, E

Nasze place manewrowe

Nazwa Opis Adres OSK