OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Sylwester Efinowicz
ul. Nadrzeczna 3a

57-220 Ziębice
Ośrodek powstał w roku1990 . Na rynku jesteśmy już od 30 lat
uczestnicy kursu mają możliwosć bezpłatnego korzystania z ifrastruktury ośrodka nieodpłatnie ,
cała baza jest własnoscią ośrodka szkolenia serdecznie zapraszamy.